Kristiina Koskinen

Väitöskirjatutkija

Tutkimusintressit

Tutkin väitöskirjassani luontodokumenttielokuviin rakentuvaa luontokäsitystä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Taustaltani olen metsätieteilijä ja medianomi, ennen tutkimustani olen työskennellyt dokumentaaristen televisio-ohjelmien parissa kymmenisen vuotta. Teoreettisesti paikannan tutkimukseni ekokriittisen elokuvatutkimuksen pariin.

ID: 430903