Kirsi-Maria Halonen

Dosentti

Yliopistonlehtori

Tieteenala

Tutkimusintressit

Tutkimukseni liittyy pääosin julkisia hankintoja koskevaan sääntelyyn, hallinto-oikeuteen, valtiontukilainsäädäntöön sekä sopimusoikeuteen. Tämän hetkiset kiinnostuksen kohteinani ovat erityisesti julkisten hankintojen läpinäkyvyyshaasteet, tehokas oikeussuoja, julkisen sektorin innovaatiohankkeet sekä sopimusoikeudelliset säännöt eurooppaoikeuden kontekstissa. Viime aikoina olen myös enenevissä määrin ollut mukana korruption tunnistamiseen ja torjuntaan liittyvissä hankkeissa.

ID: 585215