Kirsi-Maria Halonen

Dosentti

Yliopistonlehtori

Tieteenala

Tutkimusintressit

Tutkimukseni liittyy pääosin julkisia hankintoja koskevaan sääntelyyn, hallinto-oikeuteen, valtiontukilainsäädäntöön sekä sopimusoikeuteen. Tämän hetkiset kiinnostuksen kohteinani ovat erityisesti huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset, julkisten hankintojen läpinäkyvyyshaasteet, tehokas oikeussuoja, julkisen sektorin innovaatiohankkeet sekä sopimusoikeudelliset säännöt eurooppaoikeuden kontekstissa. Viime aikoina olen myös enenevissä määrin ollut mukana korruption tunnistamiseen ja torjuntaan liittyvissä hankkeissa.

KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET: Toimin tutkimuskonsortion varajohtajana, osahankkeen johtajana ja vastuullisena johtajana Lapin yliopiston puolesta LEXSECURE Oikeuden rooli huoltovarmuuden turvaamisessa: kriisipoikkeuksien sisäistäminen järjestelmään -projektissa, jota rahoitetaan Suomen Akatemian kolmevuotisessa Kriisinhallinnan ja huoltovarmuuden erityisrahoitusohjelmasta.

Toimin myös Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa KeLiPa Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi - Kohti resurssiviisaita liikkumisen palveluita hankkeessa yhteistyössä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin kanssa. 

ID: 585215