Jukka Similä

Tutkimusprofessori

Tutkimustuotokset

 1. 2009
 2. Ekosysteemipalvelut: mitä ne ovat ja millaista tietoa niistä tarvitaan

  Hiedanpää, J., Auvinen, A-P., Jokinen, A., Kauppila, J., Kolström, T., Leskinen, L., Naskali, A., Peltola, T., Similä, J. & Åkerman, M., 2009, Luonnonvaratiedon hyödyntäminen politiikan ja päätöksenteon tukena: tietotarpeiden muodostuminen, ekosysteemipalvelut sekä luonnonvarojen kestävän käytön arviointia tukevat mittarit, työvälineet ja mallit. Hildén, M. (toim.). Helsinki: sektoritutkimuksen neuvottelukunta, s. 48-58 (Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja; Nro 7).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 3. Normiohjaus: suosituksia ja velvoitteita

  Ristimäki, M. & Similä, J., 2009, Kuinka alueellista muutosta hallitaan - parhaat keinot ja käytännöt : esiselvitys sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit -jaostolle (teema 3). Mäntysalo, R. & Roininen, J. (toim.). Espoo: Aalto-yliopisto, s. 12-19 (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. C; Nro 71).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 4. Julkaistu

  Oikeudellinen sääntely ja metsäluonnon monimuotoisuus

  Similä, J. & Kokko, K. T., 2009, julkaisussa : YMPÄRISTÖPOLITIIKAN JA -OIKEUDEN VUOSIKIRJA. 3, s. 69-129

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 5. Regulatory Innovations for Biodiversity Protection in Private Forests

  Fromond, L., Similä, J. & Suvantola, L., 2009, julkaisussa : JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW. 21, 1, 31 s.

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 6. Taloudellinen ohjaus: käyttäytymismallien ohjaus

  Ristimäki, M. & Similä, J., 2009, Kuinka alueellista muutosta hallitaan - parhaat keinot ja käytännöt : esiselvitys sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit -jaostolle (teema 3). Mäntysalo, R. & Roininen, J. (toim.). Espoo: Aalto-yliopisto, s. 20-24 (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. C; Nro 71).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 7. 2008
 8. Public Participation By Appeal - Insights from Empirical Evaluation in Finland

  Similä, J., Inkinen, A. & Tritte, J., 2008, julkaisussa : JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW. 20, 3, s. 391-416

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 9. Yhdyskuntien typpikuormitus ja pintavesien tila

  Pietiläinen, O-P. (toim.), Antikainen, R., Holmberg, M., Kauppila, J., Kauppila, P., Ketola, T., Korpinen, P., Lepistö, A., Lepistö, L., Pitkänen, H., Rantanen, P., Rekolainen, S., Räike, A., Santala, E., Similä, J., Tamminen, T. & Vuorenmaa, J., 2008, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 71 s. (Suomen ympäristö; Nro 46).

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 10. 2007
 11. Lainsäädäntösuunnitelma ja ympäristö - parempaa sääntelyä ja uusi ympäristöpolitiikka

  Hildén, M. & Similä, J., 2007, Kohti laadukasta lainsäädäntöstrategia. Tala, J. (toim.). Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, s. 113-136 (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja; Nro 228).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinenvertaisarvioitu

 12. Lectio praecursoria

  Similä, J., 2007, julkaisussa : YMPÄRISTÖJURIDIIKKA. 28, 1, s. 70-73

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinen

 13. Oikeustieteellinen ympäristötutkimus ja oikeuspolitiikka

  Similä, J., 2007, julkaisussa : OIKEUS. 36, 4, s. 409-419

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinen

ID: 323256