Jukka Similä

Tutkimusprofessori

Tutkimustuotokset

 1. 2010
 2. Securing the Conservation of Biodiversity across Administrative Levels and Spatial, Temporal, and Ecological Scales: Research Needs and Approaches of the SCALES Project

  Henle, K., Kunin, W., Schweiger, O., Schmeller, D. S., Grobelnik, V., Matsinos, Y., Pantis, J., Penev, L., Potts, S. G., Ring, I., Similä, J., Tzanopoulos, J., Sybille van den, H., Baguette, M., Clobert, J., Excoffier, L., Framstad, E., Grodzinska-Jurczak, M., Lengyel, S., Marty, P., Moilanen, A., Porcher, E., Storch, D., Steffan-Dewenter, I., Sykes, M. T., Zobel, M. & Settele, J., 2010, julkaisussa : GAIA: ECOLOGICAL PERSPECTIVES FOR SCIENCE AND SOCIETY. 19, 3, s. 187-193

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 3. 2009
 4. Ekosysteemipalvelut: mitä ne ovat ja millaista tietoa niistä tarvitaan

  Hiedanpää, J., Auvinen, A-P., Jokinen, A., Kauppila, J., Kolström, T., Leskinen, L., Naskali, A., Peltola, T., Similä, J. & Åkerman, M., 2009, Luonnonvaratiedon hyödyntäminen politiikan ja päätöksenteon tukena: tietotarpeiden muodostuminen, ekosysteemipalvelut sekä luonnonvarojen kestävän käytön arviointia tukevat mittarit, työvälineet ja mallit. Hildén, M. (toim.). Helsinki: sektoritutkimuksen neuvottelukunta, s. 48-58 (Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja; Nro 7).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 5. Normiohjaus: suosituksia ja velvoitteita

  Ristimäki, M. & Similä, J., 2009, Kuinka alueellista muutosta hallitaan - parhaat keinot ja käytännöt : esiselvitys sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit -jaostolle (teema 3). Mäntysalo, R. & Roininen, J. (toim.). Espoo: Aalto-yliopisto, s. 12-19 (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. C; Nro 71).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 6. Julkaistu

  Oikeudellinen sääntely ja metsäluonnon monimuotoisuus

  Similä, J. & Kokko, K. T., 2009, julkaisussa : YMPÄRISTÖPOLITIIKAN JA -OIKEUDEN VUOSIKIRJA. 3, s. 69-129

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 7. Regulatory Innovations for Biodiversity Protection in Private Forests

  Fromond, L., Similä, J. & Suvantola, L., 2009, julkaisussa : JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW. 21, 1, 31 s.

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 8. Taloudellinen ohjaus: käyttäytymismallien ohjaus

  Ristimäki, M. & Similä, J., 2009, Kuinka alueellista muutosta hallitaan - parhaat keinot ja käytännöt : esiselvitys sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit -jaostolle (teema 3). Mäntysalo, R. & Roininen, J. (toim.). Espoo: Aalto-yliopisto, s. 20-24 (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. C; Nro 71).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 9. 2008
 10. Public Participation By Appeal - Insights from Empirical Evaluation in Finland

  Similä, J., Inkinen, A. & Tritte, J., 2008, julkaisussa : JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW. 20, 3, s. 391-416

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

 11. Yhdyskuntien typpikuormitus ja pintavesien tila

  Pietiläinen, O-P. (toim.), Antikainen, R., Holmberg, M., Kauppila, J., Kauppila, P., Ketola, T., Korpinen, P., Lepistö, A., Lepistö, L., Pitkänen, H., Rantanen, P., Rekolainen, S., Räike, A., Santala, E., Similä, J., Tamminen, T. & Vuorenmaa, J., 2008, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 71 s. (Suomen ympäristö; Nro 46).

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 12. 2007
 13. Lainsäädäntösuunnitelma ja ympäristö - parempaa sääntelyä ja uusi ympäristöpolitiikka

  Hildén, M. & Similä, J., 2007, Kohti laadukasta lainsäädäntöstrategia. Tala, J. (toim.). Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, s. 113-136 (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja; Nro 228).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinenvertaisarvioitu

 14. Lectio praecursoria

  Similä, J., 2007, julkaisussa : YMPÄRISTÖJURIDIIKKA. 28, 1, s. 70-73

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinen

ID: 323256