Jukka Similä

Tutkimusprofessori

Tutkimustuotokset

 1. 2012
 2. Legal analysis of the relationship between WTO law, European state aid and nature conservation law, and economic instruments for biodiversity protection: Policy Mix D6.2

  Similä, J. (toim.) & Primmer, E. (toim.), 2012, Policymix. 79 s. (Policymix Report; Nro 7/2012).

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 3. Nature Conservation: a new dimension in Open Access publishing bridging science and application

  Henle, K., Bell, S., Brotons, L., Clobert, J., Evans, D., Görg, C., Grodzinska-Jurczak, M., Gruber, B., Haila, Y., Henry, P-Y., Huth, A., Julliard, R., Keil, P., Kleyer, M., Kotze, D. J., Kunin, W., Lengyel, S., Lin, Y-P., Loyau, A., Luck, G. W., Magnusson, W., Margules, C., Matsinos, Y., May, P., Sousa-Pinto, I., Possingham, H., Potts, S. G., Ring, I., Pryke, J. S., Samways, M. J., Saunders, D., Schmeller, D. S., Similä, J., Sommer, S., Steffan-Dewenter, I., Stoev, P., Sykes, M. T., Tóthmérész, B., Tzanopoulos, J., Yam, R. & Penev, L., 2012, julkaisussa : Nature conservation. 1, s. 1-10

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliTieteellinen

 4. Näkökohtia lainsäädännön arviointiin

  Similä, J., 2012, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 9 s. (Ympäristöministeriön raportteja; Nro 4, Painos 2012).

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 5. Summary recommendations on innovative instruments and multilevel governance for scale related conservation problems: Scales project D4.3, part 1

  Similä, J., Paloniemi, R., Primmer, E., Grodzinska-Jurczak, M., Pietrzyk-Kaszynska, A., Cent, J., Mathevet, R., Kettunen, M., McConville, A., Scott, A., Apostolopoulou, E., Margerison, C., McCormack, C., Koivulehto, M., Santos, R., Ring, I., Antunes, P., Clemente, P. & Ribas, T., 2012, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 42 s.

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 6. 2011
 7. Luonnonsuojelu kaipaa lainsäädännön päivitystä

  Anne Raunio, A. & Similä, J., 2011, julkaisussa : Ympäristö. 2, s. 9-11

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminenArtikkeliYleistajuinen

 8. Luonnonsuojeluoikeus

  Suvantola, L. & Similä, J., 2011, Helsinki: Edita . 386 s. (Edilex libri).

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

 9. Mikä sai metsäteollisuuden päästöt kuriin?

  Similä, J., 2011, Ihminen ja ympäristö . Niemelä, J., Furman, E., Halkka, A., Hallanaro, E-L. & Sorvari, S. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, 1 s.

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

 10. Ympäristösääntelyn monet muodot

  Similä, J., 2011, Ihminen ja ympäristö. Niemelä, J., Furman, E., Halkka, A., Hallanaro, E-L. & Sorvari, S. (toim.). Helsinki: Gaudeamus, s. 412-417

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinen

 11. 2010
 12. Ekosysteemipalvelut ja sääntely

  Similä, J., 2010, Hyödyllinen luonto : ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana . Hiedanpää, J., Suvantola, L. & Naskali, A. (toim.). Tampere: Vastapaino, s. 99-112

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuTieteellinenvertaisarvioitu

 13. Luonnonsuojelulainsäädännön arviointi: lain toimivuus ja kehittämistarpeet

  Similä, J., Anne Raunio, A., Hildén, M. & Anttila, S., 2010, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 102 s. (Suomen ympäristö; Nro 27).

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

ID: 323256