Juha Joona

Tutkija

Tieteenala

Tutkimusintressit

Tutkimuksen alueellinen painopiste on  Suomen ja Ruotsin pohjoisimman alueen maa- ja vesioikeuksien tutkimuksessa. Oikeusalakohtaisessa systematiikassa tutkimus rajautuu ympäristö- ja  esineoikeuden sekä osittain myös oikeushistorian alueille. Erityisesti olen keskittynyt paikallisen väestön  maankäytön oikeudellisten perusteiden selvittämisestä niillä valtionmailla,  jotka sijaitsevat  nykyisen Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen alueella.

Lappi, maankäyttöoikeudet, kalastusoikeudet, metsästysoikeus, poronhoito, poronhoito-oikeus, lappalaiset, saamelaiset, paikallisen väestön oikeudet, esineoikeus, ympäristöoikeus

 

ID: 322953