Johanna Viitala

Tieteenala

Hakusanat

  • vero-oikeus, tekijänoikeus

Tutkimusintressit

Vero-oikeus, verosuunnittelu, veropolitiikka (erityisesti digiverouudistus), sekä immateriaalioikeudet, joista erityisesti tekijänoikeus. 

 

Väitöstutkimukseni käsittelee tekijänoikeuksiin liittyvää kansallista ja kansainvälistä verotusta niin verovelvollisten kuin veronsaajien kannalta tekijänoikeuksien elämänkaaren eri vaiheissa. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää tekijänoikeustulojen verotuksen nykyiset ja tulevat ongelmakohdat eri verolajeissa ja analysoida niihin sopivia ratkaisuvaihtoehtoja ja näiden vaihtoehtojen seurauksia.

ID: 322830