Jörn Severidt

Tieteenala

Opetusintressit

Kulttuurienvälisen viestinnän opettajana minua kiinnostaa kulttuurierot ja niiden vaikutukset kaikenlaiseen kanssakäymiseen. Onnistunut kulttuurienvälinen kanssakäyminen ei pohjaudu normatiiviseen kaavioon, vaan se on riippuvainen jatkuvasti kehittyvästä sensitiivisyydestä sille, kuinka vahvasti kulttuurisidonnainen sekä omamme, että partnereittemme toimiminen on. 

Saksan kielen ja kulttuurin lehtorina minua kiinnostaa yliopisto-opetus ponnahduslautana oma-aloitteiselle oppimiselle jokapäiväisessä elämässä. Näen kielen ja kulttuurin välillä vahvan linkin ja olen sitä mieltä, että korkeatasoisen kieli- ja kulttuuriosaamisen omaksuminen tapahtuu kohdemaassa. 

Tutkimusintressit

Minua kiinnostaa, miten ei-tiedostetut olettamukset johtavat viestinnän epäonnistumiseen monikulttuurisessa kontekstissa.

ID: 322010