Ilkka Salmi

Yliopisto-opettaja (ma.)

Väitöskirjatutkija

Hakusanat

  • johtamisen psykologia

Tutkimusintressit

Tällä hetkellä työn alla on väitöstyö, jonka aiheena on positiiivisuuden kokemuksellinen ja vuorovaikutuksellinen rakentuminen esihenkilötyön psykologian näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena ovat myös a) johtajuuden ja työvoinnin psykologinen tarkastelu, b) itsensä johtaminen työyhteisöissä sekä c) positiivinen konfliktijohtaminen jne.  

ID: 320816