Hanna Vuojärvi

KT

Hakusanat

  • yliopistokoulutus, oppimisympäristöt, mobiiliteknologia oppimisessa ja opettamisessa, design-perustainen tutkimus

Tutkimusintressit

Toimin aikuiskoulutuksen pedagogiikan yliopistonlehtorina Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja vastaan erillisistä opettajan pedagogisista opinnoista. Opetus- ja tutkimusintressien kohteena ovat viime vuosina olleet erityisesti mobiilin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö toisella ja korkea-asteella sekä aikuisten opiskelijoiden henkilökohtaiset ja mobiilit oppimisympäristöt.

ID: 321333