Assi Harkoma

Tutkimusapulainen

Tieteenala

Tutkimusintressit

  • Ihmisoikeudet
  • Vähemmistö- ja alkuperäiskansaoikeudet, erityisesti saamelaisten oikeudet
  • Ryhmän oikeudet ja yksilön oikeudet
  • Yhteisölähtöinen lähestymistapa ja osallistuttava tutkimus
  • Ympäristöpäätöksenteko
  • Konstruktivismi
  • Deliberatiivinen demokratia ja kansalaisten osallituttaminen

ID: 320734