Anniina Koivurova

Kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtori, TaT

Anniina Koivurova

Yliopistonlehtori

  • Taiteiden tiedekunta

Tutkimusintressit

 

Anniina Koivurova is  involved in the research project FEENIKS – Art and culture in post-war reconstruction process of Lapland which is funded by the Finnish Academy. She studies reconstruction in the drawings of children in post war Lapland.

In her curret work she teaches picture analysis, museum pedagogics (together with Rovaniemi art museum staff), upper secondary comprehensive school art pedagogics and field practice, and holds bachelor studies seminar.

Pätevyydet

Taiteen tohtori, Lapin yliopisto

… → 2010

Tutkimustuotokset

Palasia

Koivurova, A., 2020

Pois pyyhkäisty

Koivurova, A. & Vanhatapio, T., 2020

Children’s Wellbeing through Art in Lapland During Reconstruction. The Influence of Art Activities by Foreign Artist and Aid Worker

Koivurova, A., 2019, julkaisussa : Synnyt : taidekasvatuksen tiedonala . 2

Empathy based method and its’ modification. A hands-on practice on environmental utopia and dystopia

Koivurova, A., 2019, julkaisussa : Synnyt : taidekasvatuksen tiedonala . 2

Helminauha I (lino kankaalle), Helminauha II (lino, kollaasi), Vieraslaji II (akvarelli)

Koivurova, A., 2019

Kuvataideopettajat ja opettajaksi opiskelevat kuvallisten tuotosten ja prosessien arviointikäytänteitä kehittämässä

Hiltunen, M., Härkönen, E. & Koivurova, A., 2019.

Kuvien rajat: toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa

Koivurova, A., 2019, Rovaniemi: Lapin yliopisto. 326 s.

Kävijät, kokijat, kokemukset: Väitös

Koivurova, A., 2019, julkaisussa : Stylus : Kuvaamataidonopettajain liiton jäsenlehti. 1, s. 22-23

Lapin kuvataideopettajien yhdistys 20 vuotta

Tikkala, P. K., Särkelä, T. & Koivurova, A., 2019, julkaisussa : Stylus : Kuvaamataidonopettajain liiton jäsenlehti. 2, s. 28-29

Lapsen piirtämä pohjoinen perhe 70 vuoden takaa. Kuvan tulkinnan metodiset valinnat

Granö, P. & Koivurova, A., 2019, Jälkikuvia, kuvan jälkiä: lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen. Venäläinen, P., Lindholm, J., Kairavuori, S., Pusa, T. & Ylönen, S. (toim.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura, s. 147-167 (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto; Nuorisotutkimusseura; Nro 148).

Mitä kuuluu taiteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

Hiltunen, M. & Koivurova, A., 2019, julkaisussa : Stylus : Kuvaamataidonopettajain liiton jäsenlehti. 2, s. 26-27

Paljon vartijat

Koivurova, A., 2019, Kuollutta lihaa. Lipiäinen, L. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 24-25

Paljon vartijat -installaatio

Koivurova, A., 2019

Sipuli, purjo ja pellavaliina

Koivurova, A., 2019

Sydämen sivistys on tulevaisuuden parhaaksi

Koivurova, A., 2019, julkaisussa : Kide : Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti. 40, 2, s. 22-23

Täytyy kuvata! Lapin kuvataideopettajat ry 20 vuotta

Koivurova, A., 2019

Alussa oli punainen ja Siitepöly

Koivurova, A., 2018

Asetelma

Koivurova, A., 2018

Paljain jaloin: rauhaan paluun arki koululaisten piirustuksissa ja maalauksissa

Koivurova, A., 2018, Lappi palaa sodasta: mielen hiljainen jälleenrakennus . Tuominen, M. & Löfgren, M. (toim.). Vastapaino, s. 58-77

Children's Depictions of the Home in Post-War Northern Finland and Sweden

Koivurova, A. & Granö, P. M., 2017, julkaisussa : JOURNAL OF FINNISH STUDIES. 20, 2(2017), s. 98–119

Jälleenrakennuksen arki koululaisten piirustuksissa

Koivurova, A., 2017

Kuvataideopettaja muutosagenttina: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, kuvataidekasvatus

Hiltunen, M. L., Koivurova, A., Vanhatapio, T. H., Manninen, A. E., Huhmarniemi, M. E. & Härkönen, E. M., 2017, julkaisussa : Stylus : Kuvaamataidonopettajain liiton jäsenlehti. 2, s. 24-25

”Reipas Miss Jackson on oppinut ajamaan porolla”: Kanadalainen taiteilija avustustyöntekijänä jälleenrakennusajan Lapissa

Koivurova, A., 2017, Ultima Thule: Taidetta ja tarinoita antiikista pohjan perille. Juhlakirja Tuija Hautala-Hirviojalle hänen täyttäessään 60 vuotta. . Katajamäki, J., Liikkanen, H., Mäkikalli, M. & Ylimartimo, S. (toim.). Rovaniemi: Lapland University Press, s. 175-190

Rintamamiestaloja ja trampoliinipihoja: kotien pihapiiri koululaisten kuvaamana

Granö, P. M., Kemppinen, L. & Koivurova, A., 2017, Näkyväksi sepitetty maa: näkökulmia Suomen visualisointiin. Mäkiranta, M., Piela, U. & Timonen, E. (toim.). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, s. 40-57 17 s. (Kalevalaseuran vuosikirja; Nro 96).

Where Fragmentation and Integration Meet: Pedagogical Challenges and Opportunities for Museums of Contemporary Art

Koivurova, A., Salo, K. & Kähkönen, K., 6 joulukuuta 2016, julkaisussa : IMAG. 3, 2, s. 55-63 8 s.

Pilvessä on kultareuna -virkkuutyö

Koivurova, H. T. A., 16 kesäkuuta 2016

Murheen ja toivon kuvat: jälleenrakennuksen arki lasten piirustuksissa

Koivurova, H. T. A., 16 maaliskuuta 2016, julkaisussa : KULTTUURINTUTKIMUS. 32, 4, s. 56-61

Kultareunoja ja helmiäispintoja, Aino-mummi, Triptyykki

Koivurova, A., 2016

Vanitas/Lainakuoret

Koivurova, H. T. A., 2016

Images of Sorrow and Hope: Children’s Drawings of Everyday Life during Reconstruction

Koivurova, H. T. A., 4 joulukuuta 2015.

Naomi Jackson, taidekasvattaja työleiriläisenä

Koivurova, H. T. A., 3 lokakuuta 2015.

Home and reconstruction in the drawings of children in post war Lapland

Koivurova, H. T. A., 12 helmikuuta 2015.

Contemporary art museum pedagogics

Koivurova, H. T. A., 2015, Learning xperiences: art pedagogical approaches in X-Border Art Biennial 2013. Huhmarniemi, M., Härkönen, E. & Jokela, T. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 26-31 (Publication of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland. Series C. Overviews and Discussion).

Taitoa taiteesta: taidemuseopedagogiikkaa yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon kanssa

Koivurova, H. T. A. & Kähkönen, K., 2015, 25 vuotta kuvataidekasvatusta Lapin yliopistossa. Hiltunen, M., Härkönen, E. & Jokela, T. (toim.). Lapin yliopisto, s. 106-109 (Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja C. Katsauksia ja puheenvuoroja; Nro 48).

Enemmän kuin osiensa summa: sanan ja kuvan välinen vuoropuhelu kerrontatapahtumassa

Koivurova, A., 2013, Visuaalisen kokemus: johdatus moniaistiseen analyysiin. Granö, P., Keskitalo, A. & Ronkainen, S. (toim.). Rovaniemi: Lapland University Press, s. 25-42

Koululaiset kotiseudun representoijina toisen maailmansodan jälkeen Suomen Länsi-Lapissa ja Ruotsin Tornionlaaksossa

Koivurova, A. & Granö, P. M., 2013, julkaisussa : Kasvatus & aika. 7, 4, s. 6-26 20 s., Kasvatus & Aika 7 (4) 2013.

Mitä oppilaat kertovat sarjakuvillaan

Koivurova, A., 2011, Taito- ja taideaineiden oppimistulokset: asiantuntijoiden arviointia. Laitinen, S. & Hilmola, A. (toim.). Helsinki: Opetushallitus, s. 89-114 (Raportit ja selvitykset / Opetushallitus; Nro 2011:11).

Seitsemäsluokkalaiset kuvallisen kulttuurin ja koulun sosiaalisen tilan tulkitsijoina

Koivurova, A., 2011, julkaisussa : Stylus : Kuvaamataidonopettajain liiton jäsenlehti. 1, s. 28 - 30

Banaalit ja originellit kuvat 13-14-vuotiaan toiminnan ilmentäjänä kuvataideopetuksessa

Koivurova, A., 2008, Avauksia taidekasvatuksen tutkimukseen. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, s. 5 - 10

Edda-verkosto Lainion lumikylässä

Huhmarniemi, M. & Koivurova, A., 2007, julkaisussa : Insea : Suomen InSEA ry: jäsentiedote.-Verkkolehti. 1, s. 5 - 7

Hanging test: social tensions during art education lesson Anniina Koivurova

Koivurova, A., 2007, julkaisussa : Insea : Suomen InSEA ry: jäsentiedote.-Verkkolehti. 42431, s. 29 - 38

Ö-terminaalissa, öö terminaalis: matkaraportti

Koivurova, A. & Lindström, A., 2007, julkaisussa : Insea : Suomen InSEA ry:n jäsentiedote.-Verkkolehti. 42431, s. 93 - 97

Compulsion for happy endings: How to do 13 year old students test and confirm their aesthetic views in art education

Koivurova, A., 2006, julkaisussa : Insea : Suomen InSEA ry: jäsentiedote.-Verkkolehti. 42401, s. 13 - 16

Ihailtavat ja kadehdittavat kuvat : koulun kuvataidetyöt oppilaiden sosiaalisten suhteiden ilmentäjinä

Koivurova, A., 2006, Kuvakulmia : puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. 2006 toim. Rovaniemi: Lapland University Press, s. 111-130

Kuvakulmia: puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista

Mäkiranta, M. (toim.), Brusila, R. (toim.) & Koivurova, A. (toim.), 2006, Rovaniemi: Lapland University Press.

Projektit

KAARO: Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto - KAARO-verkosto

Hiltunen, M., Koivurova, A., Manninen, A., Härkönen, E. & Pernu, M.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

01.09.201831.08.2021

New Horizons

Mikkola, J., Lipiäinen, L., Knuutila, T., Koivurova, A., Härkönen, E., Huhmarniemi, M., Hautala-Hirvioja, T., Kuivakari, S., Vanhatapio, T., Falin, P., Meltaus, E., Engblom, T. & Stöckell, A.

Euroopan komissio / European Commission

01.02.201330.11.2015

FEENIKS: Taide ja kulttuuri osana Lapin sodan jälkeistä mentaalista ja materiaalista jälleenrakennusta

Tuominen, M., Kinnunen, V., Koivurova, A., Löfgren, M., Harjumaa, T., Kotkavaara, K. & Sääskilahti, N. E.

Suomen Akatemia

01.09.201330.09.2017

TaPaMa: Taideperustaisia palveluja matkailuun

Jokela, T., Huhmarniemi, M. & Koivurova, A.

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR/ European Regional Development Fund ERDF

01.06.201930.05.2021

ID: 320663