Olin rento ja sain oltua oma itseni -Soveltuvuuskoe hakijan kokemana

Aktiviteetti: Puhe tai esitysKonferenssi- tai seminaariesitys

Lauri Lantela - Puhuja

Outi Kyrö-Ämmälä - Puhuja

Esityksemme pohjautuu Opettajankoulutuksen valinnat – Ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hankkeenyhteydessä toteuttamaamme tutkimukseen, jossa selvitimme sekä jo koulutuksessa olevilta ensimmäisen vuoden opiskelijoilta (n=18) että siihen pyrkiviltä hakijoilta (n=33) heidän kokemuksiaan soveltuvuuskokeista. Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää eri yliopistojen soveltuvuuskokeita sekä kehittää opettajankoulutuksen valintoja tutkimusperustaisesti, ja tutkimuksella haluammekin hakijoiden äänen kuuluville.
Opettajankoulutukseen pyrkivien soveltuvuuskoekokemuksia on aiemmin tutkittu vain vähän. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2018 opiskelijoilta ja kesällä 2018 koulutukseen pyrkiviltä hakijoilta soveltuvuuskokeen yhteydessä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Soveltuvuuskoe ei tutkimuksemme mukaan juuri yllätä sisällöillään tai menetelmillään hakijoita, ei edes heitä joilla on vain vähän ennakkotietoja kokeesta. Suurin osa vastaajista kokee, että koe mahdollistaa oman soveltuvuuden ja omien vahvuuksien osoittamisen ja kokeen koetaan olevan melko hyvin linjassa sen kanssa, mitä opettajan työ on. Koe on hakijoille usein positiivinen, vaikkakin stressaava kokemus ja siinä menestymisen kokemukseen liittyy erityisesti tunne siitä, että on tullut kokeeseen hyvin valmistautuneena ja on voinut olla siinä oma itsensä
15 marraskuuta 2018

Tapahtuma (Konferenssi)

Teoksen nimiKasvatustieteen päivät
Ajanjakso15.11.201816.11.2018
Verkko-osoite (URL)
SijaintiTampereen yliopisto
KaupunkiTampere
MaaSuomi

ID: 4831849