1. 2006
 2. Published

  Yksilön ja yhteisön vaikea suhde : humanistisen ja eksistentiaalisen ihmiskäsityksen oletuksia pahasta

  Perttula, J., 2006, Pahan kosketus : ihmisyyden ja auttamistyön varjojen jäljillä. 2006 ed. Jyväskylä: PS-kustannus, p. 142-167

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 3. Published

  Yleishyödyllisyyden määritelmien kehitys keskeisissä verolaeissa

  Linnakangas, E., 2006, Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset. Helsinki: OIKEUSMINISTERIÖ, p. 61-69 (Työryhmämietintö).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 4. Published

  Yleishyödyllisyys Suomen lainsäädännössä ja sen soveltamisessa

  Linnakangas, E., 2006, Helsinki: Unknown Publisher.

  Research output: Book/ReportBookScientific

 5. Published

  Yleislaki, yleiset opit ja vaikutusten arviointi: ehdotuksia tietoturvallisuuden sääntelyn kehittämiseksi

  Råman, J., 2006, Syntymästä kuolemaan, oikeudesta informaatioon: Ahti Saarenpää 60 vuotta. Aarnio, A. (ed.). Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, p. 329-349 (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja; No. 17).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

 6. Published

  Ylimmän johdon sitoutuminen tietoturvaan: motivaatiota ja vastuuntuntoa

  Kajava, J., Anttila, J., Savola, R. & Röning, J., 2006, In : Sähkö-tele. 79, 2, p. 13 - 16

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 7. Published

  Yliopisto ja yhteiskunta

  Salonen, T., 2006, In : Kide. 27, 1, p. 42 -

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 8. Published

  Yliopisto kehittyy, hiihtää perässä, hukkuu pintaan

  Kurtakko, J., 2006, In : Niin & näin. 13, 4, p. 80 - 81

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

 9. Published

  Yliopistollisen luennon voima

  Naskali, P., 2006, In : Kide. 27, 6, p. 12 - 13

  Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

 10. Published

  Ylläksen linnusto

  Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M-L., 2006, Elävä matkailumaisema: Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys. Uusitalo, M., Sarala, P. & Tuulentie, S. (eds.). Helsinki: Metsäntutkimuslaitos, p. 74-75 (Metlan työraportteja; No. 33).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 11. Published

  Ympäristölainsäädännön perusteet

  Holma, K., 2006, Oikeusjärjestys 2000. Haavisto, R. (ed.). 4. täyd. painos ed. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Vol. 2. p. 1-116 (Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C; No. 44).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific