Millaisia hyötyjä, vaikeuksia ja päällekkäisyyksiä wrongful trading -sääntelyn omaksuminen Suomessa aiheuttaisi?

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Artikkeli käsittelee wrongful trading -sääntelyä Suomessa jo olemassa olevien velkojiensuojanormien näkökulmasta. Artikkelissa selvitetään muun muassa 1) millaista suojafunktiota wrongful trading -sääntelytapa palvelee, 2) millaisia rajoituksia se asettaa yhtiön johdon toiminnalle ja 3) poikkeavatko nämä Suomessa jo olemassa olevista rajoituksista ja suojamekanismeista olennaisesti. Artikkelissa tarkastellaan siis sitä, toisiko ko. sääntelytapa mitään uutta Suomen oikeusjärjestelmään, ja jos toisi, niin mitä.
Original languageFinnish
Article number21462
Number of pages20
JournalEdilex
Issue number1.10.2020
Publication statusPublished - 1 Oct 2020
MoEC publication typeA1 Journal article-refereed