Eläinten arvo Lapin matkailussa

Research output: ScientificAbstract

Abstract

Muun yhteiskunnallisen keskustelun ohella eläimistä ja niiden arvosta käydään nykyään yhä enemmän keskustelua myös matkailualalla. Matkailu on yksi keskeinen konteksti, jossa eläimen ja ihmisen välinen vuorovaikutus on tarkoituksellista (Cohen, 2009) ja perustuu eläimen tuottamaan taloudelliseen hyötyyn (Fennell, 2012). Eläimet toimivat mm. itsessään nähtävyyksinä, kuljetusapuna, matkakohteiden symboleina sekä osana paikallista ruokakulttuuria (Markwell, 2015). Taloudelliseen hyötyajatteluun perustuvat käytännöt torjuvat usein eläimen mahdollisuudet itseisarvoon (Burns, 2015). Esimerkkinä tästä on Kanadan Whistlerissä tapahtunut rekikoirien tappaminen, kun yritystoiminta kävi kannattamattomaksi Vancouverin olympialaisten jälkeen.
Eläinten arvoa ei tunnusteta riittävästi myöskään matkailun virallisissa asiakirjoissa. (Fennell, 2012.)

Matkailussa eläinten arvo rakentuu usein niiden tuottaman taloudellisen hyödyn varaan, mikä vaikuttaa myös niiden kohteluun. Suomen Lapissa lukuisat eläimet osallistuvat sekä konkreettisesti että imagollisesti lappilaisen matkailun rakentamiseen. Turistien kuljettamisen lisäksi eläimet ovat myös imagollisesti Lapin matkailulle korvaamattomia, kun matkailumarkkinoinnilla luodaan matkailijoille mielikuva arktisesta ja eksoottisesta Lapista pörröisen rekikoiran tai komeasarvisen poron avulla. Sekä matkailijoiden määrän, eri kansallisuuksien kirjon että eläinten hyvinvointia kohtaan lisääntyvän kiinnostuksen vuoksi eläinten arvo on asettumassa uuteen valoon. Tutkimuksemme tarkastelee lappilaisten rekikoira-, poro- ja hevosmatkailupalveluja tarjoavien yritysten, aluemarkkinoinnista vastaavien organisaatioiden sekä ulkomaisten matkanjärjestäjien näkemyksiä eläinten arvosta Lapin matkailussa. Tavoitteenamme on hahmottaa, miten Lapin matkailussa käytettävien eläinten arvo rakentuu ja näkyy edellä mainittujen matkailutoimijoiden käsityksissä ja toiminnassa. Haastatteluaineisto kerättiin kesän ja syksyn 2016 aikana. Alustavat tulokset osoittavat, että eläinten arvo Lapin matkailussa on merkittävä, mutta arvo ilmenee erilaisena eri toimijoille. Eläinten pitämisestä ja hoitamisesta vastaavien matkailuyrittäjien keskuudessa eläinten hyvinvointia pidetään itsessään tärkeänä asiana. Kuitenkin eläimillä on myös vahva välineellinen arvo, koska ne liitetään koko yrityksen ja sen henkilöstön hyvinvointiin ja
menestymiseen. Matkailun alueorganisaatioiden ja matkanjärjestäjien näkökulmasta eläimen arvo rakentuu taloudellisen arvon varaan. Heidän mielestään eläinten hyvinvoinnin todentamien on
tärkeää paikallisille yrityksille kilpailuedun saavuttamisen näkökulmasta.
Translated title of the contributionThe value of animals in tourism
Original languageFinnish
Pages11-12
StatePublished - 2017
EventSocietal Animal Studies Conference (Eläintutkimuspäivät) - Tieteiden Talo, Helsinki
Duration: 24 Apr 201725 Apr 2017
https://elaintutkimus.files.wordpress.com/2017/04/elc3a4intutkimuspc3a4ivc3a4t17_abstraktit2.pdf

Conference

ConferenceSocietal Animal Studies Conference (Eläintutkimuspäivät)
CityHelsinki
Period24/04/201725/04/2017
Internet address