Vitality for Lapland by International R&D funding

Project: Co-funded project

Collaborative partners

Description in the public portal

Globalisaatio ja Lapin arktiset olosuhteet sekä niihin liittyvä osaaminen luovat Lapille alueena uusia mahdollisuuksia kehittyä ja elinvoimaistua. Lappi-sopimus peräänkuuluttaa alueelle kehittämistyötä, jolla Lapista saadaan arktisen alueen osaamisestaan kansainvälisesti tunnettu alue. KATOS hanke mahdollistaa kehittyville toimialoille, kuten matkailulle ja sen liitännäiselinkeinoille, bio- ja kiertotaloudelle, kaivos-, metalli-, luonnontuote- sekä hyvinvointialoille uusia tuote- ja palveluinnovaatioita sekä uusia kansainvälisiä yhteistyökuvioita lisäämällä alueen kansainvälistä TKI-osaamista, siihen liittyvää mentoritoimintaa ja sparrausosaamista sekä verkostoja yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kehittäjäorganisaatioiden ja alueen muiden toimijoiden kesken. Toiminta tuottaa jatkossa myös aluetta palvelevaa uutta tietoa.

Hankkeessa selvitetään ja kuvataan lappilaisten toimijoiden kansainvälinen TKI-osaaminen sekä siihen liittyvät osaamistarpeet. Tulokset kootaan alueelliseksi osaamisportfolioksi. Selvityksen perusteella kehitetään kansainvälistä TKI-osaamista. Lisäksi hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen koulutuskokonaisuus (5+10 opintopistettä), josta ensimmäinen osa on kv-toiminnan perusteita ja toinen osa sitä syventäviä sisältöjä. Koulutusohjelman rinnalla kehitetään työelämässä hankitun hankeosaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessia, joka kuvataan työelämälähtöisen HOT-prosessin mallina. Lisäksi hankkeessa rakennetaan koulutusohjelmaan osallistuneista sekä alueen muista asiantuntijoista kv-hanketoiminnan mentoriverkosto ja mallinnetaan verkoston toiminta.Short titleVitality for Lapland by International R&D funding
StatusActive
Effective start/end date01.01.202031.12.2022

Funding

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: €134,880.00

ID: 5919663