Työelämän innovaatioiden johtaminen ja mittaaminen

Project: Co-funded project

Collaborative partners

  • University of Lapland
  • Itä-Suomen yliopisto (lead)
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • University of Turku
  • University of Oulu

Description in the public portal

Kuuden yliopiston yhteishankkeessa tutkitaan ja kehitetään innovatiivisten työ- ja asiakaskäytäntöjen johtamista ja mittaamista. Ydinkysymyksenä on, miten johtamisella ja mittaamisella voi tukea uusia työn tekemisen tapoja ja työelämän käytäntöjen uudistumista. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi kehittää tutkijoiden keskinäisiä, ja etenkin tutkijoiden ja käytännön toimijoiden yhteistyötä.

Kaksi vuotta kestävässä hankkeessa paneudutaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmaan nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Hankkeen aikana pidetään tutkijoiden, asiantuntijoiden ja yritystoimijoiden kesken työpajoja, joissa jaetaan tietoa ja kokemuksia sekä kehitetään parhaita käytäntöjä innovatiivisten työkäytäntöjen johtamiseksi ja mittaamiseksi.

Hankkeessa on mukana kymmenen yritystä tai muuta työorganisaatiota eri puolilta Suomea. Hankkeeseen osallistuu lisäksi lukuisa joukko välittäjäorganisaatioita, jotka osallistuvat hankkeen tulosten ja hankkeessa tuotettavan Innovaatiokäytäntöjen käsikirjan levittämiseen.
Short titleINWORK
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201231.12.2013

ID: 1867184