The steps towards responsible tourism - developing a further education programme

Project: Co-funded project

Collaborative partners

  • University of Lapland
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy (lead)
  • Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen tiedekunta
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
  • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Description in the public portal

Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi. Pitkällä aikavälillä matkailuelinkeinon osaaminen kehittyy vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien näkökulmasta niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin. Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.
Short titleVastuullisen matkailun portaat - koulutu
StatusActive
Effective start/end date01.01.201930.06.2021

Funding

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: €78,557.00

ID: 5003917