Shareable tourism

Project: Co-funded project

Collaborative partners

  • Lapin ammattikorkeakoulu

Description

Jakamistalous ja yhteisöllinen kuluttaminen ovat jatkuvasti suosiotaan kasvattavia trendejä, joiden toimintatavat sekä haastavat perinteisten matkailupalveluiden talouden logiikan että tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia matkailutoimijoille. Hankkeessa tarkastellaan, miten jakamistaloutta ja yhteisöllistä kuluttamista voidaan hyödyntää yritysten tuotekehityksessä ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä sekä miten ilmiöihin liittyviä haasteita voidaan hallita. Hankkeen toimenpiteinä ensinnäkin kartoitetaan jakamistalouden muotoja sekä jakamistalouden matkailullista toimintaympäristöä ja kenttää Lapissa. Toiseksi hankkeessa selvitetään paikallisen arjen jakamisen mahdollisuuksia ja haasteita matkailussa sekä mahdollisia tulevaisuuden ratkaisuja niihin.
Short titleJakamistalous matkailussa
StatusFinished
Effective start/end date01.08.201630.11.2017

Funding

  • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR/ European Regional Development Fund ERDF: €67,928.00

ID: 860012