Projects

  1. Matkamuistokonferenssi

    Hautala-Hirvioja, T., Pietarinen, H. & Mäkikalli, M.

    Suomen kulttuurirahasto

    01.05.201931.12.2020

    Project: Co-funded project