School Leadership in the Arctic

Project: Co-funded project

Collaborative partners

Description in the public portal

ArkTORI - Arktinen kehittyvä rehtori (School Leadership in the Arctic) on tutkimusperustainen kehittämishanke, jonka tukee rehtoreita koulujen kehittämisessä ja strategisessa osaamisen johtamisessa. Hanke kiinnittyy maakunta- ja SOTE -uudistuksiin ja hyvinvointityön johtamiseen sivistys- ja SOTE -yhteistyössä. Hankkeessa luodaan malli rehtoreiden verkostoitumiseen ja mentorointiin sekä paikalliset olosuhteet huomioivaan rehtorikoulutukseen ja koulujen arkeen kiinnittyvään täydennyskoulutukseen. Lisäksi tuetaan rehtoreiden sivistys- ja SOTE -rajapintaosaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistyössä.

Tavoitteet:
- Kehittää rehtoreiden perus- ja täydennyskoulutusta pohjoiset olosuhteet huomioon ottaen.
- Luoda malleja ja käytäntöjä rehtoreiden vertaismentoroinnin ja verkottumisen tueksi.
- Pilotoida kehittymissuunnitelma -mobiilisovellusta, joka auttaa vahvistamaan rehtoreiden ammatillista kehittymistä. Sovelluksen suunnittelussa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä.

Hanketta koordinoi Lapin yliopisto ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Lapin yliopistosta hankkeessa ovat mukana kasvatustieteiden tiedekunta (koordinointi), yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja taiteiden tiedekunta sekä Koulutus- ja kehittämispalvelut. Yhteistyötahoina mukana ovat kaikki Lapin 21 kuntaa sekä Lapin Aluehallintovirasto.
Short titleArktinen kehittyvä rehtori - ARKTORI
AcronymARKTORI
StatusActive
Effective start/end date01.10.201830.09.2021

Funding

  • Ministry of Education and Culture: €700,000.00

ID: 4780119