Posion hyvinvointijohtamisen malli

Project: Consultancy

Description in the public portal

Kuntaorganisaation hyvinvointijohtamisen malli -hankkeessa rakennettiin Työsuojelurahaston tukemana Posion kuntaan hyvinvointijohtamisen malli, jolla tuetaan ja edistetään kokonaisvaltaista hyvinvointia työssä. Mallin tavoitteena on antaa esimiehille yhteiset raamit hyvinvoinnin johtamiseen sekä käytännön työkaluja , joilla hyvinvointia edistetään jokapäiväisessä työssä kannustinelementtejä hyödyntäen.

Mallin rakennettiin henkilöstölähtöisesti, mikä tarkoitti henkilöstön vahvaa sitoutumista kehittämisprosessiin. Kehittäminen toteutettiin neljän toisiaan tukevan työpajakokonaisuuden avulla hyödyntäen erilaisia osallistavia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä montaasiohjausta. Lopuksi malli koottiin "työkirjaksi", joka ohjaa ja tukee hyvinvoinnin systemaattista johtamista ja kehittämistä.
StatusFinished
Effective start/end date01.08.201631.07.2018

Funding

  • Posion kunta

ID: 1760428