Perheille parasta -työiloa työntekijöille

Project: Co-funded project

Collaborative partners

Description in the public portal

Hankkeen tavoitteena on tukea Tornion kaupungin tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia sekä luoda monisektorinen työskentelymalli kuntaorganisaation muutostilanteisiin erityisesti perheille suunnatuissa palveluissa. Keskeisenä osana palvelutuotannon mallien kehittämisessä on tarkastella henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja varmistaa palveluiden tuottavuus muutostilanteissa.

Hankkeessa toteutamme työhyvinvointikyselyn ja osaamistarvekartoituksen henkilöille, jotka työskentelevät Tornion kaupungin perheille suunnatuissa palveluissa. Lisäksi toteutamme hankkeessa henkilöstökoulutuksia ja kehittämistyöpajoja.
StatusFinished
Effective start/end date01.09.201531.08.2018

Funding

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: €291,193.00

ID: 852121