Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle

Project: Co-funded project

Collaborative partners

Description in the public portal

Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle - lähiruokaa lautaselle hankkeen tavoitteena on lisätä lappilaisen lähiruoan käyttöä matkailupalveluissa. Hankkeessa selvitetään mitä lisäarvoa lähiruoka tuottaa matkailulle. Huomiota kiinnitetään mm. alueen omaan ruokakulttuuriin, suomalaiseen puhtaaseen ruokaan ja ruokamatkailun trendeihin.

Hankkeessa tuotetaan tiedotusmateriaalia ruokamatkailun trendeistä ja matkailijoiden tarpeista, lappilaisista raaka-aineista, sen potentiaalista ja lähiruoan tuottajista Lapissa. Tiedonvälityksen kautta edistetään yritysten mahdollisuuksia hyödyntää lähiruan tuomaa kilpailukeinoa yrityksen toiminnassa ja viestinnässä.

Tuotettua tietoa välitetään artikkelien, sähköisen materiaalin ja julkaisun muodossa sekä järjestämällä työpajoja ja yleisiä tiedotustilaisuuksia Lapissa. Työpajoja järjestämällä pyritään edistämään matkailutoimijoiden ja lähiruoan tuottajien verkostoitumista. Hankkeen tuloksena perustetaan alueellisia yritysryhmiä verkostoyhteistyön lisäämiseksi.


Short titleLappilaisia makuelämyksiä matkailijalle
StatusFinished
Effective start/end date01.04.201630.04.2018

Funding

  • Euroopan maaseuturahasto / European Agricultural Fund for Rural Development: €24,326.00

ID: 854647