Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin

Project: Co-funded project

  • Lapin ammattikorkeakoulu
  • Pohjoisimman Lapin Leader

Collaborative partners

  • University of Lapland (lead)
  • Lapin ammattikorkeakoulu (Project partner)
  • Pohjoisimman Lapin Leader (Project partner)

Description in the public portal

Hankkeen tavoitteena on naisyrittäjyyden vahvistaminen Lapissa. Hankkeessa luomme alueellista toimintamallia, joka tukee naisyrittäjyyttä koulutuksen, ohjauksen ja kehittämistoiminnan kautta.

Annamme hyvinvointialan naisyrittäjille ohjausta ja koulutusta, ja luomme verkostoitumismahdollisuuksia muiden yrittäjien sekä kuntatoimijoiden kanssa. Toimenpiteillä edistämme yrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua sekä uusien yritysmuotojen syntymistä, yritystoiminnan laajentamista ja uusien ratkaisuvaihtoehtojen löytymistä palvelutuotannon kehittämiseksi.

Yritysten tuottavuutta edistämme mm. koulutusosuuksien ja yritysohjauksen kautta. Verkostoitumisen kautta edistämme erityisesti työhyvinvointia ja yritystoiminnan kehittymistä. Hankkeessa tuemme myös hyvinvointialalle yrittäjäksi aikovia naisia yritystoiminnan perustamisessa.

Hankkeen laajempana tavoitteena on Lapin kuntien elinvoimaisuuden edistäminen.
StatusFinished
Effective start/end date01.05.201531.03.2018

Funding

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: €235,951.00
  • Useita kuntia: €34,124.00

ID: 860117