Critical communication, safety and human-centered services of the future

Project: Co-funded project

Collaborative partners

  • University of Lapland (lead)
  • Lapin sairaanhoitopiiri
  • Rovaniemi city
  • Airbus Defence and Space Oy
  • Mentura Group Oy
  • Beaconsim Oy

Description in the public portal

Kriisiviestinnän sekä sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden kehittäminen on monista syistä ajankohtaista. Tehokas viestintä ja palvelu auttavat ennaltaehkäisemään sosiaali- ja terveyshuollon haittatapahtumia ja alentavat merkittävästi niistä aiheutuvia kustannuksia. Kehittämistyössä avaintekijöitä ovat viestintäteknologian helppokäyttöisyys, sujuvat toimintaprotokollat ja viranomaisten yhteistyö. Lisäksi tarvitaan koulutusta, jotta uudet ratkaisut voitaisiin ottaa käyttöön; sekä ammattilaiset että alan opiskelijat tarvitsevat perehdytystä uudenlaisiin käytänteisiin. Tutkimusten mukaan simulaatioon perustuva koulutus ja toimintamallit auttavat tehokkaasti omaksumaan uusia toimintatapoja. CRICS: Critical Communication, Safety and Human-centered Services of the Future -projektissa (2016–2017) tutkitaan ja kehitetään simulaatiokoulutusta, kriittistä viestintää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Koulutuksen ja teknologia- ja viestintäratkaisujen lisäksi hankkeessa kehitetään modernin sairaalan toimintakulttuureja sekä asiakkaiden, henkilökunnan että organisaation näkökulmista. Tutkimus- ja kehittämistyön tarkoituksena on parantaa koulutuksen ja palveluiden laatua ja saatavuutta sekä lisätä työ-, asiakas- ja potilasturvallisuutta. Palvelujen tarjoajat voivat hyödyntää tutkimustietoa oman kehittämistyönsä tukena. CRICS-projektin toteuttavat Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus ja taiteiden tiedekunnan Service Innovation Corner SINCO yhteistyössä usean ulkomaisen yliopiston kanssa. Tutkimus- ja kehittämistyössä yhdistetään kasvatustieteen ja palvelumuotoilun menetelmiä, jotka tuottavat uudenlaista tietoa simulaatiosta ja vuorovaikutuksesta koulutuksessa ja ammattilaisten toimintaprosesseissa. Projektia rahoittavat Tekes, Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin sairaanhoitopiiri, Lapin yliopisto, Rovaniemen kaupunki, Airbus Defence & Space, Tetrasim (Beaconsim) ja Mentura Group Oy.
Short titleCritical communication, safety and human
AcronymCRICS
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201631.01.2018

Funding

  • Useita kotimaisia yrityksiä: €90,000.00
  • Rovaniemi city: €70,000.00
  • TEKES: €300,802.00
  • TEKES: €439,198.00

ID: 490975