Niina Alapuranen

Education Manager

Field of science

Other skills

Hankkeiden suunnittelu ja rakentaminen, rahoitusten hakeminen (ESR, EAKR, erilaiset valtionavustukset), hankehallinnointi, osaamisen ja palveluiden tuotteistaminen, ohjaus- ja neuvontatyö, työpajat ja fasilitointi

ID: 583353