Airbnb-toiminta ja muu lyhytaikaiskäyttö, asuin- vai majoituskäyttöä? Katsaus uudentyyppisen valvontakohteen monipuolisuuteen ja toiminnan oikeudellisen luonnehdinnan kysymyksiin

Activity: PresentationPublic or invited talk

ID: 6574389